You are here Profil MPdI Komisi Pembimbing dan Penguji

Komisi Pembimbing dan Penguji Tesis

E-mail Print PDF

Pembimbing  I / Penguji I :

 1. Prof. Dr. H. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.
 2. Prof. Dr. K. H. Abdul Choliq Dachlan, M.Ag.
 3. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie MY, MM.
 4. Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
 5. Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
 6. Dr. H. M. Nur Hasan, M.Si.
 7. Dr. H. Ghofar Sidiq, M.Ag.

Pembimbing II / Penguji II :

 1. Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
 2. Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
 3. Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
 4. Drs. Nidlomun Ni’am, M.Ag.
 5. Sarjuni, S.Ag.,M.Hum.